سرویس ها

فالوور ایرانی
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4829 فالوور ایرانی - ترکیه ای (ارزان) توضیحات 14,250  تومان 5000/100 فعال
4821 فالوور میکس ایرانی توضیحات 15,770  تومان 50000/100 فعال
4831 فالوور میکس ایرانی (سرعت بالا) توضیحات 16,530  تومان 10000/500 فعال
4830 فالوور ایرانی متا توضیحات 17,100  تومان 25000/100 فعال
4818 فالوور میکس بتا توضیحات 19,000  تومان 40000/150 فعال
4827 فالوور میکس دلتا (آپدیت جدید) توضیحات 21,280  تومان 500000/100 فعال
4825 فالوور ایرانی کیفیت بالا (تا 30% هدیه) توضیحات 22,610  تومان 60000/100 فعال
4815 فالوور ایرانی + هدیه توضیحات 22,800  تومان 5000/60 فعال
4826 فالوور ایرانی + لایک 10 پست آخر + ویو استوری توضیحات 27,170  تومان 10000/100 فعال
4817 فالوور ایرانی نامبر وان (پیشنهادی) توضیحات 42,370  تومان 15000/500 فعال
4816 فالوور ایرانی با کیفیت + لایک 5 پست آخر توضیحات 42,750  تومان 20000/500 فعال
4824 فالوور 99% ایرانی ( پیشنهادی سایت ) توضیحات 44,840  تومان 12000/200 فعال
4822 فالوور ویژه ایرانی توضیحات 46,170  تومان 30000/150 فعال
4819 فالوور 80 درصد ایرانی (تا 10% هدیه) توضیحات 54,720  تومان 20000/100 فعال
4832 فالوور فول ایرانی کیفیت بالا توضیحات 59,850  تومان 5000/100 فعال
4828 فالوور ایرانی عالی (پیشنهادی) توضیحات 89,110  تومان 10000/100 فعال
5066 فالوور فوق کیفیت ایرانی (پیشنهادی) توضیحات 109,250  تومان 15000/100 فعال
4820 فالور ایرانی 100% واقعی ( جذب حدودا 1 کا ) توضیحات 325,000  تومان 1000/1000 فعال
4823 فالور ایرانی 100% واقعی ( جذب 2 الی 3 کا) توضیحات 463,190  تومان 1000/1000 فعال
ویژه (ظرفیت بالا)
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
5068 فالوور میکس توضیحات 16,150  تومان 1000000/500 فعال
خدمات لایکی
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
5075 ویو لایکی توضیحات 68,400  تومان 10000/10 فعال
5074 share لایکی توضیحات 85,320  تومان 10000/50 فعال
5073 لایک لایکی توضیحات 107,280  تومان 10000/50 فعال
5072 فالوور لایکی توضیحات 309,840  تومان 10000/50 فعال
فالوور خارجی
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4838 فالوور میکس توضیحات 12,540  تومان 4000/100 فعال
4833 فالوور خارجی (ظرفیت بالا) توضیحات 12,920  تومان 1000000/500 فعال
4839 فالوور خارجی فول پروفایل توضیحات 15,200  تومان 15000/100 فعال
4834 فالوور میکس خارجی و ایرانی (توربو) توضیحات 16,720  تومان 1400000/2000 فعال
4837 فالوور میکس + 10% هدیه توضیحات 18,240  تومان 1000000/1000 فعال
4836 فالوور خارجی کم ریزش توضیحات 19,380  تومان 150000/200 فعال
لایک ایرانی
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4844 لایک میکس کریستال توضیحات 4,180  تومان 10000/100 فعال
4849 لایک میکس ایرانی متا (تخفیف دار) توضیحات 5,320  تومان 50000/100 فعال
4848 لایک میکس ماتریکس (تا 40 درصد هدیه) توضیحات 5,700  تومان 5000/1000 فعال
4845 لایک ایرانی سرعت بالا + تا 60 درصد هدیه توضیحات 6,650  تومان 30000/100 فعال
4847 لایک ایرانی الماس (تا 50% هدیه) (کیفیت خوب) توضیحات 7,410  تومان 20000/100 فعال
4843 لایک ایرانی کیفیت بالا (پیشنهادی) توضیحات 15,200  تومان 5000/100 فعال
4842 لایک ایرانی فول پروفایل 99% (پیشنهادی سایت) توضیحات 19,000  تومان 12000/50 فعال
4846 لایک vip ایرانی مناسب اکسپلور توضیحات 19,570  تومان 20000/50 فعال
4840 لایک ایرانی واقعی ( پیشنهادی سایت ) توضیحات 28,500  تومان 30000/100 فعال
4841 لايک فوق العاده ایرانی (اکسپلور) توضیحات 29,450  تومان 10000/100 فعال
IGTV
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4853 ویو IGTV سرعت مناسب توضیحات 532  تومان 1000000/250 فعال
4855 ویو IGTV توضیحات 570  تومان 100000/100 فعال
4854 ویو IGTV ارزان و سریع توضیحات 598  تومان 100000/100 فعال
4850 لایک میکس IGTV توضیحات 4,180  تومان 20000/100 فعال
4852 لایک IGTV استارت انی توضیحات 8,550  تومان 40000/100 فعال
4851 لایک IGTV ایرانی (واقعی) توضیحات 22,800  تومان 30000/100 فعال
ویو
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4864 ویو ارزان کیفیت مناسب توضیحات 380  تومان 1000000/100 فعال
4865 ویو نیترو توضیحات 446  تومان 10000000/100 فعال
4858 ویو ایرانی (💯 باکیفیت) توضیحات 475  تومان 25000/500 فعال
4860 ویو توربو (تخفیف دار) توضیحات 522  تومان 100000/100 فعال
4863 ویو ارزان خارجی + هدیه توضیحات 570  تومان 1000000/50 فعال
4859 ویو فیلم + 20% لایک توضیحات 1,140  تومان 100000/150 فعال
4856 ویو فیلم + 30% لایک توضیحات 1,330  تومان 100000/100 فعال
4857 ویو فیلم + 50% لایک توضیحات 1,710  تومان 100000/250 فعال
4862 ویو اینستاگرام ( video, reels, IGTV ) توضیحات 4,370  تومان 1000000/100 فعال
4861 ویو + پروفایل ویزیت اینستاگرام توضیحات 10,830  تومان 5000000/100 فعال
استوری
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4876 ویو تمام استوری ها توضیحات 1,520  تومان 10000/10 فعال
4866 ویو تمام استوری ها (با کیفیت) توضیحات 2,660  تومان 100000/100 فعال
4868 ویو استوری اینستاگرام (کیفیت بالا) توضیحات 4,940  تومان 100000/100 فعال
4867 افرایش آمار استوری توضیحات 17,290  تومان 10000/50 فعال
4875 لایک استوری توضیحات 24,320  تومان 5000/50 فعال
4873 رای poll استوری اینستاگرام + ویو (نظر اول) توضیحات 38,950  تومان 50000/10 فعال
4874 رای poll استوری اینستاگرام + ویو (نظر دوم) توضیحات 38,950  تومان 50000/10 فعال
4869 سرویس نظرسنجی poll استوری (Left Green Option) توضیحات 44,460  تومان 10000/100 فعال
4870 سرویس نظرسنجی poll استوری (Right Red Option) توضیحات 44,460  تومان 100000/100 فعال
4872 Quiz استوری اینستاگرام (پاسخ دوم ) توضیحات 44,460  تومان 1000000/100 فعال
4871 Quiz استوری اینستاگرام (پاسخ اول) توضیحات 65,740  تومان 1000000/100 فعال
لایو
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4882 مشاهده لایو به مدت 30 دقیقه توضیحات 275,000  تومان 3000/50 فعال
4878 مشاهده لایو به مدت 30 دقیقه (با کیفیت) توضیحات 287,500  تومان 2000/20 فعال
4879 مشاهده لایو (30 الی 60 دقیقه) (تست) توضیحات 300,000  تومان 1500/20 فعال
4877 مشاهده لایو به مدت 60 دقیقه توضیحات 337,500  تومان 2000/10 فعال
4880 مشاهده لایو به مدت ( 30 تا 60 دقیقه) توضیحات 354,375  تومان 2000/20 فعال
4881 مشاهده لایو به مدت 30 دقیقه (تست) توضیحات 525,000  تومان 2500/20 فعال
سایر سرویس ها
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4886 سیو پست اینستاگرام خارجی توضیحات 463  تومان 5000/100 فعال
4887 سیو عکس و ویدیو توضیحات 598  تومان 5000/10 فعال
4885 مشاهده پروفایل (Profile Visit) توضیحات 1,330  تومان 50000/10 فعال
4891 ایمپریشن + ریچ اینستاگرام توضیحات 1,330  تومان 500000/10 فعال
4884 ایمپریشن + ریچ توضیحات 2,660  تومان 500000/100 فعال
4889 shares (اشتراک گذاری) پست توضیحات 8,930  تومان 1000000/100 فعال
4890 share (اشتراک گذاری) استوری توضیحات 25,080  تومان 1000000/100 فعال
4888 ویو هایلایت اینستاگرام توضیحات 69,540  تومان 10000/20 فعال
سرویس های اکسپلور
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4894 Impressions + Reach + Profile Visits توضیحات 11,400  تومان 5000000/100 فعال
4892 Impressions + Profile Visit + Discover توضیحات 13,300  تومان 50000/100 فعال
4893 ویو آی جی تی وی + Reach + Impressions + Profile Visits توضیحات 17,100  تومان 5000000/100 فعال
کامنت
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4897 کامنت ایرانی تعریف از پست متفرقه توضیحات 22,800  تومان 170/5 فعال
4898 مجموعه کامنت سلام و احوال پرسی توضیحات 22,800  تومان 82/5 فعال
4899 کامنت ایرانی تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی توضیحات 22,800  تومان 149/5 فعال
4900 مجموعه کامنت تبریک عمومی توضیحات 22,800  تومان 80/5 فعال
4901 مجموعه کامنت تبریک تولد توضیحات 22,800  تومان 86/5 فعال
4904 کامنت دلخواه شما (ارسال آنی) توضیحات 22,800  تومان 40/10 فعال
4895 کامنت رندم فارسی (نیترو) توضیحات 26,600  تومان 2000/100 فعال
4902 کامنت فارسی اینستاگرام (ظرفیت بالا) توضیحات 39,900  تومان 200000/10 فعال
4903 کامنت رندم فارسی (سریع) توضیحات 39,900  تومان 50000/50 فعال
4896 کامنت پیشفرض فارسی و ایرانی (توربو) توضیحات 76,000  تومان 1000/2 فعال
لایک خارجی
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4905 لایک خارجی خانم توضیحات 2,660  تومان 10000/10 فعال
4911 لایک خارجی ارزان قیمت توضیحات 3,420  تومان 1000/100 فعال
4910 لایک خارجی کیفیت مناسب توضیحات 3,610  تومان 20000/10 فعال
4908 لایک میکس پاندا توضیحات 4,370  تومان 10000/50 فعال
4906 لایک فوق ارزان خارجی توضیحات 4,940  تومان 15000/50 فعال
4909 لایک میکس توربو توضیحات 5,700  تومان 60000/200 فعال
4912 لایک میکس نیترو (تا 80% هدیه) توضیحات 6,650  تومان 15000/50 فعال
4913 لایک خارجی سریع و ارزان توضیحات 8,550  تومان 15000/20 فعال
4914 لایک با کیفیت خارجی توضیحات 9,500  تومان 30000/10 فعال
4907 لایک 10 پست آخر توضیحات 9,880  تومان 10000/100 فعال
اختصاصی پنل
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4919 ویو اکسپلور اینستاگرام ( افزایش همه آمار ) توضیحات 9,500  تومان 100000/1000 فعال
4920 لایک میکس ایرانی اکسپلور اینستاگرام ( افزایش همه آمار ) توضیحات 12,350  تومان 6000/500 فعال
4916 پکیج برنزی ( فالور + لایک + بازدید + کامنت ) توضیحات 45,000  تومان 1000/1000 فعال
4917 پکیج نقره ای (فالور + لایک + بازدید + کامنت ) توضیحات 71,250  تومان 1000/1000 فعال
4918 پکیج طلایی ( فالور + لایک + بازدید + کامنت ) توضیحات 112,500  تومان 1000/1000 فعال
4915 پکیج زمرد اختصاصی پنل توضیحات 202,500  تومان 1000/1000 فعال
reels
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4925 ویو reels فوق ارزان توضیحات 475  تومان 100000/100 فعال
4924 ویو reels توضیحات 5,510  تومان 250000/100 فعال
4921 REEL ویو + Reach + Impression توضیحات 8,360  تومان 5000000/100 فعال
4923 لایک reels اینستاگرام توضیحات 16,720  تومان 10000/100 فعال
4922 لایک reels توضیحات 55,670  تومان 10000/10 فعال
ارزانترین های پنل
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4933 سیو پست عکس و فیلم توضیحات 36  تومان 5000/5 فعال
5067 ویو IGTV فوق ارزان توضیحات 190  تومان 100000/100 فعال
4936 ⭐👁 ویو ویدیو فوق ارزان توضیحات 228  تومان 100000/100 فعال
4931 👌👁 بازدید استوری فوق ارزان توضیحات 503  تومان 10000/100 فعال
4934 🔥👁 ویو استوری خارجی توضیحات 769  تومان 10000/100 فعال
4926 لایک ارزان و با کیفیت توضیحات 1,710  تومان 1000/200 فعال
4939 ❤️ لایک اینستاگرام (ویژه) توضیحات 1,900  تومان 1000/50 فعال
4928 ❤️ لایک خارجی باکیفیت فوق ارزان توضیحات 2,660  تومان 15000/10 فعال
4935 ایمپرشن [Photo + Explore + Home] توضیحات 3,230  تومان 1000000/100 فعال
4932 👀 ایمپریشن [EXPLORE - HOME - LOCATION] توضیحات 3,990  تومان 2000000/100 فعال
4940 👥 فالوور اینستاگرام (ویژه) توضیحات 6,080  تومان 1000/100 فعال
4930 👥 فالوور خارجی فوق ارزان (تخفیف دار) توضیحات 9,310  تومان 50000/10 فعال
4927 فالوور خارجی ارزان و با کیفیت توضیحات 10,640  تومان 1000/50 فعال
4937 کامنت ایموجی و شکلک توضیحات 19,000  تومان 1000/50 فعال
4938 کامنت رندوم فارسی توضیحات 19,000  تومان 1000/50 فعال
ممبر کانال (ایرانی)
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4941 ممبر فیک کانال تلگرام توضیحات 13,300  تومان 30000/1000 فعال
4946 ممبر فیک کم ریزش توضیحات 16,720  تومان 12000/1000 فعال
4942 ممبر اد اجباری هیدن کانال توضیحات 19,000  تومان 30000/1000 فعال
4947 ممبر ادد اجباری کانال تلگرام (کانال بالای 200 کا) توضیحات 20,900  تومان 100000/1000 فعال
4945 ممبر هیدن کانال توضیحات 21,470  تومان 100000/1000 فعال
4944 ممبر اد اجباری خالص ویو دار توضیحات 23,180  تومان 100000/1000 فعال
4948 ممبر ادد اجباری تلگرام ( کانال های بالای 300 کا) توضیحات 25,080  تومان 100000/1000 فعال
4949 ممبر ادد اجباری (پیشنهادی) ( کانال تا 600 کا ) توضیحات 33,250  تومان 600000/1000 فعال
4943 ممبر پروکسی کانال تلگرام (یک ساعته) توضیحات 386,100  تومان 1000/1000 فعال
ممبر گروه (ایرانی)
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4955 ممبر فیک گروه تلگرام توضیحات 14,250  تومان 30000/1000 فعال
4953 ممبر ادد اجباری گروه توضیحات 15,390  تومان 10000/1000 فعال
4952 ممبر واقعی و فعال گروه توضیحات 16,150  تومان 10000/1000 فعال
4950 ممبر فعال گروه تلگرام چت کن توضیحات 16,720  تومان 50000/1000 فعال
4951 افزودن اجباری ممبر واقعی گروه تلگرام پنلی توضیحات 19,000  تومان 50000/1000 فعال
4954 ممبر گروه به گروه تلگرام (واقعی ) توضیحات 152,000  تومان 120000/500 فعال
بازدید پست
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4963 بازدید تک پست تلگرام توضیحات 171  تومان 40000/100 فعال
4957 ویو پست (سرعت طبیعی) توضیحات 347  تومان 80000/100 فعال
4964 بازدید تک پست تلگرام (قابلیت بازدید برای پست فورواردی ) توضیحات 543  تومان 200000/300 فعال
4961 بازدید 5 پست تلگرام توضیحات 940  تومان 15000/300 فعال
4956 بازدید ۵ پست آینده تلگرام توضیحات 1,900  تومان 2000000/10 فعال
4958 بازدید 10 پست تلگرام توضیحات 1,900  تومان 15000/500 فعال
4965 بازدید 5 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی) توضیحات 2,470  تومان 200000/300 فعال
4959 بازدید 20 پست تلگرام توضیحات 3,800  تومان 15000/300 فعال
4969 بازدید 50 پست تلگرام توضیحات 3,990  تومان 25000/50 فعال
4971 بازدید 10 پست آینده تلگرام توضیحات 4,750  تومان 2000000/100 فعال
4966 بازدید 10 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی ) توضیحات 4,940  تومان 200000/300 فعال
4970 بازدید 100 پست تلگرام توضیحات 5,130  تومان 25000/50 فعال
4972 بازدید 20 پست آینده تلگرام توضیحات 8,930  تومان 2000000/100 فعال
4960 بازدید 50 پست تلگرام توضیحات 9,500  تومان 15000/100 فعال
4967 بازدید 20 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی ) توضیحات 9,500  تومان 200000/300 فعال
4962 بازدید 100 پست تلگرام توضیحات 13,680  تومان 15000/500 فعال
4968 بازدید 50 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی ) توضیحات 22,040  تومان 200000/200 فعال
ممبر کانال (خارجی)
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
5069 ممبر خارجی (ظرفیت بالا) توضیحات 17,100  تومان 1000000/500 فعال
4974 ممبر خارجی (ارسال آنی) توضیحات 21,850  تومان 5000/500 فعال
4973 ممبر کانال تلگرام توضیحات 28,690  تومان 5000/1000 فعال
ممبر گروه (خارجی)
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4975 ممبر گروه خارجی (ارسال آنی) توضیحات 12,730  تومان 2500/50 فعال
ری اکشن پست تلگرام
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4976 ری اکشن 😁 + ویو پست توضیحات 7,220  تومان 500000/15 فعال
4977 ری اکشن میکس مثبت (👍 ❤️ 🔥 🎉🤩 😁 ) + ویو پست توضیحات 7,220  تومان 500000/20 فعال
4978 ری اکشن 😱 + ویو پست توضیحات 7,220  تومان 500000/25 فعال
4979 ری اکشن میکس منفی ( 👎💩 🤮😢 😱 ) + ویو پست توضیحات 7,220  تومان 500000/25 فعال
4980 Reaction (🤩)+ ویو پست تلگرام توضیحات 7,220  تومان 500000/25 فعال
4981 Reaction (🎉) + ویو پست تلگرام توضیحات 7,220  تومان 500000/25 فعال
4982 Reaction (🔥) + ویو پست تلگرام توضیحات 7,220  تومان 500000/25 فعال
4983 Reaction (❤️) + ویو پست تلگرام توضیحات 7,220  تومان 500000/25 فعال
4984 Reaction (👎) + ویو پست تلگرام توضیحات 7,220  تومان 500000/25 فعال
4985 Reaction (👍)+ ویو پست تلگرام توضیحات 7,220  تومان 500000/25 فعال
4986 Reaction (😢) + ویو پست تلگرام توضیحات 7,220  تومان 500000/25 فعال
4987 Reaction (💩)+ ویو پست تلگرام توضیحات 7,220  تومان 500000/50 فعال
4988 Reaction (🤮) + ویو پست تلگرام توضیحات 7,220  تومان 500000/25 فعال
4989 Reaction (بدون ایموجی) + ویو پست تلگرام توضیحات 24,890  تومان 300000/25 فعال
4990 ری اکشن سفارشی تلگرام توضیحات 39,900  تومان 5000/10 فعال
ارزانترین های تلگرام
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4991 بازدید پست آخر تلگرام توضیحات 58  تومان 10000/100 فعال
4992 بازدید تک پست تلگرام توضیحات 152  تومان 5000/100 فعال
رای پست تلگرام
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4993 رای پست تلگرام توضیحات 60,605  تومان 70000/5 فعال
خدمات فیسبوک
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
4994 ارزان ترین فالوور خارجی (تست) توضیحات 13,490  تومان 1000/20 فعال
4997 لایک پست فیسبوک توضیحات 27,740  تومان 100000/100 فعال
4995 لایک پیج فیسبوک توضیحات 51,300  تومان 50000/100 فعال
4996 فیسبوک پروفایل فالوور توضیحات 76,000  تومان 10000/1000 فعال
خدمات یوتیوب
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
5071 لایک ویدئو یوتیوب توضیحات 26,600  تومان 50000/50 فعال
5070 لایک یوتیوب (سرعت بالا) توضیحات 28,500  تومان 100000/50 فعال
5001 سابسکرایب یوتیوب (ظرفیت بالا) توضیحات 64,220  تومان 50000/50 فعال
4999 سابسکرایب یوتیوب توضیحات 114,000  تومان 10000/200 فعال
5002 واچ تایم یوتیوب ارزان توضیحات 122,930  تومان 10000/300 فعال
خدمات توییتر
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
5007 ویو ویدئو توییتر توضیحات 3,990  تومان 100000/20 فعال
5005 ویو فیلم توییتر توضیحات 4,560  تومان 1000000/500 فعال
5010 فالوور توئیتر (ظرفیت 5k) توضیحات 52,000  تومان 100000/10 فعال
5006 فالوور توئیتر (ظرفیت 5 کا) توضیحات 73,190  تومان 5000/10 فعال
5004 فالوور توئیتر (ظرفیت 20 کا) توضیحات 130,000  تومان 15000/100 فعال
5011 فالوور توئیتر (ظرفیت 50k)(ارسال سریع) توضیحات 158,600  تومان 15000/50 فعال
5009 لایک واقعی توییتر (پیشنهادی) توضیحات 160,940  تومان 1000/50 فعال
5003 فالوور خارجی (90 % خانم) توضیحات 180,600  تومان 200000/50 فعال
5008 ریتوییت توییتر - 249,480  تومان 500/20 فعال
UC پابجی
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
5012 32 یوسی (ارسال آنی) توضیحات 16,250  تومان 1000/1000 فعال
5013 63 یوسی (ارسال آنی) توضیحات 31,250  تومان 1000/1000 فعال
5014 198 یوسی (ارسال آنی) توضیحات 102,500  تومان 1000/1000 فعال
5015 690 یوسی (ارسال آنی) توضیحات 360,000  تومان 1000/1000 فعال
خدمات تیک تاک
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
5016 فالور تیک تاک کیفیت خوب توضیحات 61,180  تومان 100000/100 فعال
خدمات آپارات
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
5019 بازدید ویدیو آپارات توضیحات 9,500  تومان 1000000/1000 فعال
5017 لایک ویدیو آپارات توضیحات 28,500  تومان 20000/200 فعال
5018 دنبال کننده واقعی آپارات توضیحات 133,000  تومان 1000000/200 فعال
خدمات کلاب هاوس
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
5023 فالور کلاب هاوس توضیحات 171,600  تومان 500/500 فعال
5020 فالوور خارجی کلاب هاوس توضیحات 225,480  تومان 5000/50 فعال
5021 فالوور کلاب هاوس توضیحات 333,000  تومان 3000/100 فعال
5022 فالور ایرانی خانم کلاب هاوس (5 الی 40 درصد هدیه) توضیحات 462,000  تومان 100/100 فعال
خدمات اسپاتیفای
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
5030 سیو پست و ویدیو (ارزانترین) توضیحات 190  تومان 12000/1000 فعال
5031 لایک خارجی واقعی توضیحات 2,850  تومان 100000/10 فعال
5032 لایک خارجی واقعی توضیحات 2,850  تومان 100000/10 فعال
5028 اسپاتیفای plays توضیحات 16,720  تومان 1000000000/1000 فعال
5025 کامنت مخلوط تست برنامه نویس - 35,720  تومان 100/10 فعال
5029 اسپاتیفای Monthly Listeners توضیحات 55,670  تومان 5000/100 فعال
5027 اسپاتیفای Playlist Plays - 61,180  تومان 1000000/1000 فعال
5024 a11 (تست برنامه نویس کار نمی کند) توضیحات 201,020  تومان 10000/50 فعال
جم فری فایر
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
5033 110 جم (ارسال آنی) توضیحات 34,500  تومان 1000/1000 فعال
5034 231 جم (ارسال آنی) توضیحات 73,600  تومان 1000/1000 فعال
5035 462 جم (ارسال آنی) توضیحات 145,590  تومان 1000/1000 فعال
5036 583 جم (ارسال آنی) توضیحات 181,470  تومان 1000/1000 فعال
5037 1188 جم (ارسال آنی) توضیحات 365,470  تومان 1000/1000 فعال
استیم والت ریجن و گلوبال
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
5053 استیم والت گلوبال ۰.۴۲ دلار توضیحات 22,800  تومان 1000/1000 فعال
5054 استیم والت گلوبال ۰.۵۶ دلار توضیحات 30,000  تومان 1000/1000 فعال
5055 استیم والت گلوبال ۰.84 دلار توضیحات 44,400  تومان 1000/1000 فعال
5050 استیم والت ریجن ترکیه 10 لیر TL توضیحات 46,800  تومان 1000/1000 فعال
5056 استیم والت گلوبال ۰.95 دلار توضیحات 55,200  تومان 1000/1000 فعال
5043 استیم والت ریجن آرژانتین 100 پزو ARS توضیحات 58,800  تومان 1000/1000 فعال
5040 استیم والت گلوبال 1.91 دلار توضیحات 108,000  تومان 1000/1000 فعال
5038 استیم والت ریجن آرژانتین 200 پزو ARS توضیحات 109,200  تومان 1000/1000 فعال
5046 استیم والت ریجن آرژانتین 200 پزو ARS توضیحات 109,200  تومان 1000/1000 فعال
5039 استیم والت گلوبال 3.51 دلار توضیحات 144,000  تومان 1000/1000 فعال
5045 استیم والت ریجن آرژانتین 300 پزو ARS توضیحات 158,400  تومان 1000/1000 فعال
5047 استیم والت ریجن آرژانتین 300 پزو ARS توضیحات 158,400  تومان 1000/1000 فعال
5042 استیم والت گلوبال 5.13 دلار توضیحات 192,000  تومان 1000/1000 فعال
5051 استیم والت ریجن ترکیه 50 لیر TL توضیحات 205,200  تومان 1000/1000 فعال
5049 استیم والت ریجن آرژانتین 500 پزو ARS توضیحات 258,000  تومان 1000/1000 فعال
5044 استیم والت ریجن آرژانتین 500 پزو ARS توضیحات 258,000  تومان 1000/1000 فعال
5041 استیم والت گلوبال 10.27 دلار توضیحات 374,400  تومان 1000/1000 فعال
5052 استیم والت ریجن ترکیه 100 لیر TL توضیحات 406,800  تومان 1000/1000 فعال
5048 استیم والت ریجن آرژانتین 1000 پزو ARS توضیحات 495,600  تومان 1000/1000 فعال
گیفت کارت
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
5057 گیفت کارت ۱ دلاری xbox ریجن آمریکا توضیحات 65,550  تومان 1000/1000 فعال
5058 گیفت کارت ۵ دلاری xbox ریجن آمریکا توضیحات 169,050  تومان 1000/1000 فعال
5061 گیفت کارت 10 دلاری playstation ریجن کانادا توضیحات 310,500  تومان 1000/1000 فعال
5060 گیفت کارت 10 دلاری playstation ریجن آمریکا توضیحات 336,950  تومان 1000/1000 فعال
5059 گیفت کارت 15 دلاری xbox ریجن آمریکا توضیحات 506,000  تومان 1000/1000 فعال
خدمات دیسکورد
شناسهنامتوضیحاتقیمت هر 1000 عددحداقل/حداکثروضعیتعملیات ها
5065 Discord Friend Request توضیحات 65,880  تومان 2000/25 فعال
5062 ممبر دیسکورد ( آقا ) توضیحات 96,795  تومان 5000/1500 فعال
5064 ممبر دیسکورد (خانم) توضیحات 103,965  تومان 50000/1500 فعال
5063 ممبر دیسکورد (کیفیت بالا) توضیحات 195,315  تومان 10000/1500 فعال